Begeleiding

Wat is persoonlijke begeleiding?
Bij Uw thuiszorg staat zelfredzaamheid centraal als één van onze kernwaarden. Wij streven ernaar om de zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen, waarbij zelfregie een leidend principe is. Samen met u creëren we een plan van aanpak, stellen we doelen en volgen we een stappenplan om deze doelen te bereiken. Tijdens dit proces betrekken we mantelzorgers en verschillende disciplines zoals huisartsen, ergotherapeuten en welzijn medewerkers. We evalueren regelmatig de voortgang en passen het begeleidingsplan aan om ervoor te zorgen dat het aansluit bij uw veranderende behoeften. Onze begeleiders richten zich op verschillende aspecten.

U kunt bij begeleiding denken aan:

  • Ondersteunen bij administratie/financiën: Onze begeleiders helpen u met het sorteren van post, stellen prioriteiten, bieden ondersteuning bij het het beheren van financiën en omgaan met schulden. 
  • Gesprekken voeren over zingeving, aandacht en motivatie: Onze begeleiders zijn er om te luisteren en te praten, waardoor emotioneel welzijn wordt gestimuleerd. 
  • Sociaal isolement: Onze begeleiders bieden ondersteuning bij het behouden van sociale contacten om eenzaamheid te beperken. Samen met u wordt er gewerkt aan een plan. 
  • Participatie in de maatschappij: Samen met onze begeleiders stelt u persoonlijke doelen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld boodschappen doen, bedienen van apparatuur, gebruik maken van openbaar vervoer. 
  • Stimuleren bij geestelijke en lichamelijke activiteiten: Onze begeleiders bieden activiteiten die het denkvermogen bevorderen zoals puzzels, geheugenspellen en mentale uitdagingen. Bij lichamelijke activiteiten kunt u denken aan bewegingsprogramma's die passen bij uw fysieke conditie en doelen. U krijgt begeleiding bij dagelijkse activiteiten om mobiliteit te behouden en te verbeteren. 

Uw welzijn voorop
Bij Uw thuiszorg geloven we dat het bevorderen van uw welzijn verder gaat dan alleen lichamelijke zorg. Onze zorgverleners hechten waarden aan uw geluk en comfort en ze zijn er om een gevoel van gezelschap te bieden. We begrijpen dat het hebben van een betrouwbare begeleider kan bijdragen aan een verhoogde levenskwaliteit.