Uitsluitingscriteria

Uw thuiszorg is toegewijd aan het bieden van zorg aan diverse doelgroepen. Dit omvat mensen met somatische (lichamelijke), chronische (langdurige) en psychische aandoeningen. Daarnaast richten we ons op personen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie of ziekte. Ons doel is om zorg op maat te leveren die voldoet aan unieke behoeften van elke client, ongeacht het type gezondheid uitdaging waarmee ze worden geconfronteerd. 

Bij Uw thuiszorg zetten we ons in voor hoogwaardige en respectvolle zorgverlening om ervoor te zorgen dat we een veilige en ondersteunde omgeving kunnen handhaven. Voor zowel onze cliënten als onze zorgverleners, hebben we enkele duidelijke uitsluitingscriteria vastgesteld. In de volgende situaties kunnen we mogelijk geen zorg verlenen:

 • Als onze expertise niet overeenkomt met de specifieke zorgbehoefte van een cliënt, (bv. gespecialiseerde medische zorg)
 • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Cliënten waarbij er sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren;
 • Cliënten die de hulp van Uw thuiszorg niet accepteren;
 • Cliënten die andere cliënten, collega's of andere zorgaanbieders discrimineren;
 • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Cliënten met wegloopgedrag;
 • Cliënten die vallen onder de jeugdwet;
 • Cliënten met ernstige GGZ-problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereisen;
 • Cliënten met suïcidaal gedrag;
 • Cliënten die zeer verbaal agressief gedrag tonen;
 • Seksueel intimiderend gedrag;
 • Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerkers.

De uitsluitingscriteria worden door Uw thuiszorg vermeld op de website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.
Uw thuiszorg bekijkt elke cliënt individueel en beoordeeld na een intake pas of cliënt (alsnog) in zorg genomen kan worden.

Het doel van deze uitsluitingscriteria is om ervoor te zorgen dat we een omgeving van veiligheid, respect en kwaliteit van zorg kunnen handhaven. We begrijpen dat elke situatie uniek is. We zullen altijd eerlijk en open communiceren over onze mogelijkheden en beperkingen.