Onze Missie

Onze zelfstandigheid en kwaliteit van leven thuis
Bij Uw thuiszorg is onze missie duidelijk: We streven ernaar om onze cliënten in staat te stellen zelfstandig te blijven leven in hun eigen vertrouwde woning, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van hun leven verbeteren. We geloven dat het behouden van een gevoel van onafhankelijkheid en het genieten van een hoogwaardige levensstijl niet afhankelijk hoeft te zijn van leeftijd, gezondheid of omstandigheden.

Wij begrijpen de waarde van thuis. Het is de plek waar herinneringen zijn gemaakt, waar comfort en veiligheid heersen en waar de persoonlijke levensstijl en voorkeuren worden gekoesterd. Ons doel is om een naadloze brug te slaan tussen zorg en thuis, zodat onze cliënten de regie over hun leven behouden en kunnen genieten van het comfort van hun eigen huis.

Met toegewijde zorgverleners die zijn getraind in empathie en professionaliteit, streven we ernaar om niet alleen te voorzien in de fysieke behoeften van onze cliënten, maar ook om emotionele steun te bieden. We begrijpen dat elk individu unieke wensen en vereisten heeft en we passen onze zorg aan om aan die specifieke behoeften te voldoen.

Door onze missie na te leven, willen we bijdragen aan de verrijking van het dagelijks leven van onze cliënten. We geloven dat iedereen het verdient om met waardigheid te leven, omringd door vertrouwde omgevingen en geliefden. Bij Uw thuiszorg zetten we ons in om die visie te verwezenlijken en om een verschil te maken in het leven van degenen die we dienen.

Kernkwaliteiten
Zorgzaamheid: Bij ons is zorgzaamheid de kern van alles wat we doen. Onze toegewijde zorgverleners streven ernaar om niet alleen medische zorg te bieden, maar ook een empathische en liefdevolle ondersteuning die aansluit bij de emotionele en sociale behoeften van onze cliënten

Zelfredzaamheid: We geloven in de kracht van zelfredzaamheid. Bij Uw thuiszorg moedigen we cliënten aan om zoveel mogelijk zelf te doen en ondersteunen we hen om hun zelfredzaamheid te behouden. We streven ernaar om een zorgomgeving te creëren waarin cliënten hun eigen keuzes kunnen maken en actief betrokken zijn bij hun zorgplan. 

Kwaliteit van zorg:
Kwaliteit staat centraal in onze dienstverlening. We zetten ons in voor het bieden van hoogwaardige zorg die voldoet aan de individuele behoeften van elke cliënt. Onze focus ligt op veiligheid, effectiviteit en het continue verbeteren van onze dienstverlening. Om de kwaliteit van zorg te meten, worden verschillende middelen gebruikt waaronder: evaluaties, patiënttevredenheidsonderzoeken, medische audits en continue monitoring van de zorg. 

Samenwerken: Het is van groot belang om samen te werken op een integrale manier. Bij Uw thuiszorg werken we nauw samen met familieleden, mantelzorgers,  verschillende zorgdisciplines en zorgprofessionals waarbij de samenhang en interacties centraal staan om de algehele gezondheid en welzijn van een individu te bevorderen. 

Eigen regie: Bij Uw thuiszorg hebben cliënten de regie over hun eigen zorg. We ondersteunen hen in het nemen van beslissingen en het vormgeven van hun zorg volgens hun individuele behoeften en voorkeuren.